Hiển thị 25–36 trong 77 kết quả

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/1-1A

Liên hệ
Công suất: 3Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 16.5– 7.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/13-2A

Liên hệ
Công suất: 45Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 276– 170m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/2-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 33– 14.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/3

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 65.5– 41m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/4

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 86.5– 54.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/5

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 108– 67.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/6

Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 131.5– 83.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/8

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 176.5– 112.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/1

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 25– 16.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/2

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 51 – 34.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/3-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 69.5– 43m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/4

Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 96 – 62m
Call Now ButtonHotline