Lưu trữ máy bơm ly tâm trục đứng - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ
Công suất: 37Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 219 – 139m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/13-2A

Liên hệ
Công suất: 45Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 276– 170m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/5

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 108– 67.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/8

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 176.5– 112.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/1

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 25– 16.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/2

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 51 – 34.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/4

Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 96 – 62m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/4-2A

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 88.5– 52m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/6-2A

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 141.5– 89.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL:EV 65/2-2a

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 17.5m3/h
Cột Áp: H = 37.5– m
Contact Me on Zalo
Hotline