Lưu trữ showfou - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 14 results

3.499.000
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 28 m³/h
Cột Áp: 14.5m
4.399.000
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 36 m³/h
Cột Áp: 15m
5.599.000
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 60 m³/h
Cột Áp: 15m
1.899.000
Công suất: 0.25Kw
Lưu Lượng: 9 m³/h
Cột Áp: 7.5 m
2.799.000
Công suất: 0.45Kw
Lưu Lượng: 20 m³/h
Cột Áp: 8.5m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-12 11kw

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 166 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-16 15kw

Liên hệ
Công suất: 15 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 222 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-15 1.5kw

Liên hệ
Công suất: 1.5 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-18 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-12 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 114 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-16 3kw

Liên hệ
Công suất: 3 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 136 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-19 4kw

Liên hệ
Công suất: 4 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 183 m
Hotline