Lưu trữ showfou - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF16-12 11kw

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 166 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF16-16 15kw

Liên hệ
Công suất: 15 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 222 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF2-15 1.5kw

Liên hệ
Công suất: 1.5 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF2-18 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF4-12 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 114 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF4-16 3kw

Liên hệ
Công suất: 3 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 136 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF4-19 4kw

Liên hệ
Công suất: 4 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 183 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF8-16 5.5kw

Liên hệ
Công suất: 5.5 Kw
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 166 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model CDLF8-20 7.5kw

Liên hệ
Công suất: 7.5 Kw
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 208 m
Hotline