Lưu trữ Bơm ly tâm trục đứng franklin - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 24 results

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 20/3

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 41.5 – 18.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/13

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 280.5– 162.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/2-1A

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 37– 18m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/3-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 53 – 23.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/4-2A

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 74– 35m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/5-1A

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 102– 55m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/7-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 144– 78m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/8

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 169.5– 95.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/1

Liên hệ
Công suất: 4Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 21.5– 13.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/1-1A

Liên hệ
Công suất: 3Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 16.5– 7.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/13-2A

Liên hệ
Công suất: 45Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 276– 170m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/2-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 33– 14.5m
Hotline