Lưu trữ bơm chìm nước thải - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 22 results

Liên hệ
Công suất: 1HP
Lưu Lượng: 40-300 lít/phút
Cột Áp: 9,5-2 mét

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX100/40M 0.75Kw giá tốt 2022

8.800.000
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 27m³/h
Cột Áp: 12m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX100/40T 0.75Kw giá tốt 2022

8.800.000
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 27m³/h
Cột Áp: 12m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX150/50M 1.1Kw giá tốt 2022

14.850.000
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 39m³/h
Cột Áp: 15m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX150/50T 1.1Kw giá tốt 2022

14.850.000
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 39m³/h
Cột Áp: 15m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX200/50M 1.5Kw giá tốt 2022

16.500.000
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 45.6m³/h
Cột Áp: 17m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX200/50T 1.5Kw giá tốt 2022

16.500.000
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 45.6m³/h
Cột Áp: 17m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX300/50T 2.2Kw giá tốt 2022

18.500.000
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 54m³/h
Cột Áp: 19m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX50/32M 0.37Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.37Kw
Lưu Lượng: 15m³/h
Cột Áp: 10m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX50/32T 0.37Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.37Kw
Lưu Lượng: 15m³/h
Cột Áp: 10m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX80/40M giá tốt 2022

7.150.000
Công suất: 0.55Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11m

Bơm chìm nước thải gang Beluno model FX

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX80/40T 0.55Kw giá tốt 2022

7.150.000
Công suất: 0.55Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11m
Contact Me on Zalo
Hotline