Lưu trữ bơm giếng khoan - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 65 results

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm-370 0.37Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.37 Kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 48 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm-550 0.55Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.55 Kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 67 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm-750 0.75Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.75 Kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 87 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2 inch ∅60 giá tốt 2022

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2PRm130-0.25 0.25Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.25 Kw
Lưu Lượng: 2.0 m³/h
Cột Áp: 42 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2 inch ∅60 giá tốt 2022

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2PRm140-0.37 0.37Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.37 Kw
Lưu Lượng: 2.0 m³/h
Cột Áp: 49 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm1.8/27 0.75Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 0.75 Kw
Lưu Lượng: 3 m³/h
Cột Áp: 110 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm1.8/37 1.1Kw giá tốt 2022

Liên hệ
Công suất: 1.1 Kw
Lưu Lượng: 3.0 m³/h
Cột Áp: 152 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/15 0.55Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/20 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/28 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/37 1.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm3.5/24 1.1Kw

Liên hệ
Contact Me on Zalo
Hotline