Bơm chìm nước thải - Bơm chìm hố móng nhập khẩu, giá tốt,

Hiển thị 1–12 trong 78 kết quả

Liên hệ

Bơm chìm nước thải Peroni

Bơm chìm inox có phao PR75054R

Liên hệ

Bơm chìm nước thải Peroni

Bơm chìm nhựa PR2508

Liên hệ

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC100/50M 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 21m³/h
Cột Áp: 9m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC100/50M 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 21m³/h
Cột Áp: 9m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC150/50M 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC150/50T 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC75/40M 0.55Kw

Liên hệ
Công suất: 0.55Kw
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC75/40T 0.55Kw

Liên hệ
Công suất: 0.55Kw
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FS

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS100/50M 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 9.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FS

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS100/50T 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 0.75Kw
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 9.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FS

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS150/50M 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 25.5m³/h
Cột Áp: 12.3m
Hotline