Lưu trữ aco - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy 12V HZ-035A(35w)

Liên hệ
Công suất: 35W
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Áp suất: 70Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy 12V HZ-060(60w)

Liên hệ
Công suất: 65W
Lưu Lượng: 5 m³/h
Áp suất: 100Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti AC O016 (520w)

2.500.000
Công suất: 520w
Lưu Lượng: 450 Lít/phút
Áp suất:  50Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO 003 (45w)

700.000
Công suất: 45w
Lưu Lượng: 50 Lít/ phút
Áp suất: 30Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO 012 (185w)

1.500.000
Công suất: 185w
Lưu Lượng: 150Lít/phút
Áp suất: 42Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO 818 (385w)

2.000.000
Công suất: 385w
Lưu Lượng: 300 Lít/phút
Áp suất: 50Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO-002 (35w)

600.000
Công suất: 35W
Lưu Lượng: 20 lít/phút
Áp suất: 30Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO-006 (105w)

1.200.000
Công suất: 105w
Lưu Lượng: 85 Lít/ phút
Áp suất: 40Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy sục khí oxy Veratti ACO-008 (138w)

1.350.000
Công suất: 138w
Lưu Lượng: 100 Lít/phút
Áp suất: 40Kpa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy thổi khí oxy Veratti ACO 004 (55w)

800.000
Công suất: 55W
Lưu Lượng: 3,6 m³/h
Áp suất: 35 KPa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy thổi khí oxy Veratti ACO 005 (80w)

1.000.000
Công suất:  80W
Lưu Lượng:  4,2 m³/h
Áp suất: 35 KPa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy thổi khí oxy Veratti ACO-007 (120w)

1.250.000
Công suất: 120W
Lưu Lượng: 5,4 m³/h
Áp suất: 40 KPa
Hotline