Lưu trữ bơm ly tâm trục đứng - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 23 results

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 145.5 – 73m
Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 202.5 – 100.5m
Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 245.5 – 121.5m
Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 117.5 m3/h
Cột Áp: H = 210– 18m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/2-1A

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 37– 18m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/3-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 53 – 23.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/4-2A

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 74– 35m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/5-1A

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 102– 55m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/7-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 144– 78m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/8

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 169.5– 95.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/2-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 33– 14.5m
Hotline