Lưu trữ bơm trục đứng showfou - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 15 results

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 245.5 – 121.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/2-1A

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 37– 18m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/3-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 53 – 23.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/5-1A

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 102– 55m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 65/3-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 30 – 85 m3/h
Cột Áp: H = 69.5– 43m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-12 11kw

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 166 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-16 15kw

Liên hệ
Công suất: 15 Kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 222 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-15 1.5kw

Liên hệ
Công suất: 1.5 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-18 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-12 2.2kw

Liên hệ
Công suất: 2.2 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 114 m

Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-16 3kw

Liên hệ
Công suất: 3 Kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 136 m
Hotline