Lưu trữ máy thổi khí - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100/2 1.1KW giá tốt 2022

7.100.000
Công suất: 1,1 KW
Lưu Lượng: 145 m³ / h
Áp suất: 37 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100S/2 1.1KW giá tốt 2022

7.100.000
Công suất: 1.1 KW
Lưu Lượng: 145 m³/h
Áp suất: 37 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-200 200W giá tốt 2022

1.950.000
Công suất: 200 W
Lưu Lượng: 29 m³/h
Áp suất: 11 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-250 250W giá tốt 2022

2.400.000
Công suất: 250 W
Lưu Lượng: 48 m³/h
Áp suất: 12 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550/2 0.55KW giá tốt 2022

3.950.000
Công suất: 0.55 KW
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 30 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750/2 0.75KW giá tốt 2022

5.400.000
Công suất: 0.75 KW
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 31 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750S/2 0.75KW giá tốt 2022

5.400.000
Công suất: 0.75 KW
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 31 KPa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy thổi khí oxy Veratti ACO 004 (55w)

800.000
Công suất: 55W
Lưu Lượng: 3,6 m³/h
Áp suất: 35 KPa

Máy thổi khí piston Veratti

Máy thổi khí oxy Veratti ACO-007 (120w)

1.250.000
Công suất: 120W
Lưu Lượng: 5,4 m³/h
Áp suất: 40 KPa
Hotline