Hiển thị 13–24 trong 30 kết quả

Bơm li tâm trục ngang Pentax

Bơm trục ngang Pentax CH

Liên hệ

Bơm li tâm trục ngang Pentax

Bơm trục ngang Pentax CM

Liên hệ

Bơm nước thải đặt cạn Ebara

Máy bơm nước bùn đặt cạn EBara – DWO200

Liên hệ

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX32-160/3.0 3Kw

Liên hệ
Công suất: 3 Kw
Lưu Lượng: 15m³/h
Cột Áp: 44m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-160/4.0 4Kw

Liên hệ
Công suất: 4 Kw
Lưu Lượng: 39m³/h
Cột Áp: 35.5m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-200/5.5 5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5 Kw
Lưu Lượng: 42m³/h
Cột Áp: 44m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-200/7.5 7.5Kw

Liên hệ
Công suất: 7.5 Kw
Lưu Lượng: 42m³/h
Cột Áp: 56.5m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-250/11 11Kw

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: 76.1m³/h
Cột Áp: 42m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-160/5.5 5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5 Kw
Lưu Lượng: 78m³/h
Cột Áp: 31m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-160/7.5 7.5Kw

Liên hệ
Công suất: 7.5 Kw
Lưu Lượng: 78m³/h
Cột Áp: 37.5m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-200/11 11Kw

Liên hệ
Công suất: 11 Kw
Lưu Lượng: 72m³/h
Cột Áp: 50.5m

Bơm li tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-200/15 15Kw

Liên hệ
Công suất: 15 Kw
Lưu Lượng: 78m³/h
Cột Áp: 58.5m
Call Now ButtonHotline