Hiển thị 13–24 trong 77 kết quả

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 20/5

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 70 – 32.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 20/7

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 100.5 – 48.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/1

Liên hệ

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/10-1A

Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 117.5 m3/h
Cột Áp: H = 210– 18m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/13

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 280.5– 162.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/2-1A

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 37– 18m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/3-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 53 – 23.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/4-2A

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 74– 35m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/5-1A

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 102– 55m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/7-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 144– 78m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/8

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 169.5– 95.5m

Bơm ly tâm trục đứng Franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 45/1

Liên hệ
Công suất: 4Kw
Lưu Lượng: Q = 35 – 65 m3/h
Cột Áp: H = 21.5– 13.5m
Call Now ButtonHotline