Lưu trữ bơm áp cao - Máy bơm Nam Phát nhập khẩu

Showing 1–12 of 26 results

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 145.5 – 73m
Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 202.5 – 100.5m
Liên hệ
Công suất: 18.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 245.5 – 121.5m
Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 70 – 32.5m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 10 – 28 m3/h
Cột Áp: H = 100.5 – 48.5m
Liên hệ
Công suất: 22Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 117.5 m3/h
Cột Áp: H = 210– 18m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/13

Liên hệ
Công suất: 30Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 280.5– 162.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/3-2A

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 53 – 23.5m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/4-2A

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 74– 35m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/5-1A

Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 102– 55m

Bơm ly tâm trục đứng franklin

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG FRANKLIN MODEL: EV 30/7-1A

Liên hệ
Công suất: 15Kw
Lưu Lượng: Q = 18 – 45 m3/h
Cột Áp: H = 144– 78m
Hotline